Indflytning og udflytning

Indflytningsprocedure

Når du har underskrevet kontrakten, sendt den og betalt første rate, er du klar til at aftale indflytningsmøde med vores studenterhjælp. Dette skal ske senest 2 uger, før du ønsker at flytte ind. I skal aftale dato og tidspunkt. Studenterhjælpens kontaktoplysninger findes under ”kontakt”.

På ankomstdagen vil du få udleveret nøgler, adgangskort- og vaskekort. Du vil se dit værelse samt få en rundvisning på kollegiets fælleslokaler. Du vil også blive tilmeldt vores facebook-grupper. Vi opfordrer dig til at bruge lidt tid på vores hjemmeside, hvor alle informationer om livet på Fortunkollegiet vil fremgå

Udflytningsprocedure

Du skal opsige dit værelse mindst tre måneder før du vil fraflytte kollegiet. Hvis fx du vil fraflytte d. 31. oktober, skal du senest d. 31. juli meddele din opsigelse.

Du sender din opsigelse pr. mail fortunkollegiet@unord.dk

Administrationen skal godkende din udflytningsdato.

Senest en måned før din udflytningsdato skal du kontakte pedellen, så i sammen gennemgår dit værelse for eventuelle fejl og mangler. Dit værelse behøver ikke at være tømt. Pedellens mailadresse finder du under ”Kontakt”. I emnefeltet skriver du ”værelsesgennemgang værelsesnummer X

En uge inden du endelig forlader kollegiet, skal du have lavet en aftale med studentermedhjælperen vedr. overdragelse af nøglekort og sidste værelsescheck.

Før den sidste gennemgang af dit værelse er det dit ansvar at følgende er gjort:

Udflytningsformular

Du skal udfylde denne Udflytningsformular

Værelset

Skal være tømt for personlige ejendele.

Skal være grundigt rengjort: støvsug og aftør alle hjørner og flader inklusiv under sengen, bag radiatoren. Vask skrivebord af indvendigt og udvendigt. Vask garderoben af. Sørg for at der ikke er lim, tape, pletter o. lign. på vægge. Vasken på selve værelset skal være grundigt rengjort, indvendigt og udvendigt. Brug et antikalk rengøringsprodukt. Hvis du er i tvivl kontakt studentermedhjælpen.

Bad og toilet

Rengør bad og toilet. Sørg for at fjerne alle kalkaflejringer. Vær særlig opmærksom på vægge, brusehovedet og rør etc. Du kan efterprøve, om du har afkalket grundigt nok ved at stryge bagsiden af din hånd hen over fladerne. Der må ikke efterlades kalkaflejringer.

Entre

Rengør den lille entre foran din dør grundigt.

Køkken

Efterlad din hylde i køleskabet tom og rengjort. Samme gælder hylderne i dit køkkenskab. Tøm fryseren, hvis du har brugt denne.

Vaskekort

For at foretage en tilbagebetaling på dit vaskekort skal du følge dette link: https://mielelogic.com/?fbclid=IwAR3oq90QaOThasaNRP23XJr39NRkSM2O-h8C-ZLvZZCvkNwFvqq-1EKljgY#/login

Det er dit ansvar at foretage tilbagebetalingen. Dine penge går tabt, hvis ikke du selv gør det.

Hvis værelset ikke rengøres eller ikke er rengjort tilstrækkeligt, modregnes eventuelle udgifter i dit depositum, startende fra kr. 625.

En værelsesundersøgelse bør ikke tage mere end 30 minutter inklusive eventuel ekstra rengøring.

På kontroldagen til det aftalte tidspunkt skal du returnere nøglekort samt nøgle til postkasse.

Du kan forvente at modtage dit depositum i løbet af 2 uger, med minder der er forhold, hvor du skal have nedsat depositum.