Bestyrelsen

Bestyrelsen i Fortunkollegiet

Formand Flemming Zachariasen (direktør)

Erik Christensen (repræsentant for kollegianerne)

Birgitta Vestergaard Nebel (repræsentant for kollegianerne)

Filip Lange (regnskabsansvarlig)

Anna Engers (rektor Lyngby Gymnasierne)

Benjamin L.D. Hansen (tilforordnet bestyrelsen, u. stemmeret)

Louise S. Kjeldsen (tilforordnet bestyrelsen, u. stemmeret)

Tom Frederiksen (tilforordnet bestyrelsen, u. stemmeret)

Aviaja Maria Sejersen Fisker (referent)

Organisationsdiagram