Datapolitik

Persondatapolitik, ansøgere til og beboere på Fortunkollegiet

Her kan du læse, hvordan Fortunkollegiet håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgning om bolig og beboelse på Fortunkollegiet.

Dataansvarlig

Fortunkollegiet er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby  

Kontaktoplysninger:

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby

Du er velkommen til at kontakte administratorerne Louise Kjeldsen, email: lkj@unord.dk, tlf. 29721328 eller Per Bech Haugaard, email: pbh@unord.dk, tlf. 61378100

Vi behandler følgende persondata

Data i forbindelse ansøgning om bolig på Fortunkollegiet. Data i forbindelse med beboelse på Fortunkollegiet

Hvis du ansøger om en bolig hos os behandles følgende personoplysninger:

 • –  Navn, cpr. Nr. og adresse
 • –  Data fra dit ansøgningsskema

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse, e- mailadresse, telefonnr. og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre opbevares med det formål, at vi kan kontakte dem vedrørende din boligsituation, skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år.

Kategorier af personoplysninger

 • Stamoplysninger på dig (og evt dine forældre), dvs. navn, adresse, CPR-numre, telefonnummer, mailadresse
 • De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning
 • Dit foto (udelukkende til brug på adgangskort og kort til ophæng ved indgangsdør til værelse).
 • Videooptagelser i de områder, hvor der er kameraovervågning. De kameraovervågede områder er tydeligt markeret med skiltning.

Modtagere

Konkrete personoplysninger videregives til Fortunkollegiets databehandlere:

 • U/NORD / EFIF, samarbejde om datahåndtering, https://www.unord.dk/ og IT-samsamarbejdet, https://www.efif.dk/
 • Deloitte, revision, http://deloitte.dk
 • Polytekniske kollegieselskab, samarbejde om ventelister, https://www.pks.dk/
 • Salto, adgangskontrol ved hoveddøre, https://saltosystems.com/da-dk/
 • Nets, betalingsservice, https://www.nets.eu/dk-da
 • Jyske Bank, betalingssystemer, https://www.jyskebank.dk/
 • Advokat Kim Egegaard, juridisk bistand, https://aumento.dk/
 • Copenhagen Business Academy, samarbejdspartner, https://www.cphbusiness.dk/
 • Miele, håndtering af betaling af vask via eletronisk adgangskort, https://www.miele.dk/

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn Fortunkollegiets dokumentation for vores administration af dine skolegang. De fleste oplysninger om dig slettes derfor efter endt uddannelse hos os.
 • Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter ??? år: oplysninger i sager om ansøgning og administration af husleje og depositum.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Informationssikkerhed

Fortunkollegiet arbejder konstant for at beskytte kollegiet mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af de personoplysninger Fortunkollegiet opbevarer.

Organisatoriske foranstaltninger:

 • Medarbejdertræning og videreuddannelse
 • Funktionsopdelt godkendelse af medarbejdere, der arbejder med persondata

Tekniske foranstaltninger

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Al datatransmission og lagring sker krypteret
 • Adgang er baseret på bruger-id og personligt password på minimum 8tegn
 • Der benyttes ”Direct Acces” og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Fortunkollegiets vegne

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datattilsynet.dk

Persondatapolitik, ansøgere til og beboere på Fortunkollegiet

Her kan du læse, hvordan Fortunkollegiet håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgning om bolig og beboelse på Fortunkollegiet.

Dataansvarlig

Fortunkollegiet er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby  

Kontaktoplysninger:

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby E-mail : ……..

Du er velkommen til at kontakte administratorerne Louise Kjeldsen, email: lkj@unord.dk, tlf. 29721328 eller Per Bech Haugaard, email: pbh@unord.dk, tlf. 61378100

Vi behandler følgende persondata

Data i forbindelse ansøgning om bolig på Fortunkollegiet. Data i forbindelse med beboelse på Fortunkollegiet

Hvis du ansøger om en bolig hos os behandles følgende personoplysninger:

 • –  Navn, cpr. Nr. og adresse
 • –  Data fra dit ansøgningsskema

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse, e- mailadresse, telefonnr. og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre opbevares med det formål, at vi kan kontakte dem vedrørende din boligsituation, skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år.

Kategorier af personoplysninger

 • Stamoplysninger på dig (og evt dine forældre), dvs. navn, adresse, CPR-numre, telefonnummer, mailadresse
 • De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning
 • Dit foto (udelukkende til brug på adgangskort og kort til ophæng ved indgangsdør til værelse).
 • Videooptagelser i de områder, hvor der er kameraovervågning. De kameraovervågede områder er tydeligt markeret med skiltning.

Modtagere

Konkrete personoplysninger videregives til Fortunkollegiets databehandlere:

 • U/NORD / EFIF, samarbejde om datahåndtering, https://www.unord.dk/ og IT-samsamarbejdet, https://www.efif.dk/
 • Deloitte, revision, http://deloitte.dk
 • Polytekniske kollegieselskab, samarbejde om ventelister, https://www.pks.dk/
 • Salto, adgangskontrol ved hoveddøre, https://saltosystems.com/da-dk/
 • Nets, betalingsservice, https://www.nets.eu/dk-da
 • Jyske Bank, betalingssystemer, https://www.jyskebank.dk/
 • Advokat Kim Egegaard, juridisk bistand, https://aumento.dk/
 • Copenhagen Business Academy, samarbejdspartner, https://www.cphbusiness.dk/
 • Miele, håndtering af betaling af vask via eletronisk adgangskort, https://www.miele.dk/

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn Fortunkollegiets dokumentation for vores administration af dine skolegang. De fleste oplysninger om dig slettes derfor efter endt uddannelse hos os.
 • Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter ??? år: oplysninger i sager om ansøgning og administration af husleje og depositum.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle

Persondatapolitik, ansøgere til og beboere på Fortunkollegiet

Her kan du læse, hvordan Fortunkollegiet håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgning om bolig og beboelse på Fortunkollegiet.

Dataansvarlig

Fortunkollegiet er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby  

Kontaktoplysninger:

Fortunkollegiet

Trongårdsvej 46
2800 Kgs. Lyngby E-mail : ……..

Du er velkommen til at kontakte administratorerne Louise Kjeldsen, email: lkj@unord.dk, tlf. 29721328 eller Per Bech Haugaard, email: pbh@unord.dk, tlf. 61378100

Vi behandler følgende persondata

Data i forbindelse ansøgning om bolig på Fortunkollegiet. Data i forbindelse med beboelse på Fortunkollegiet

Hvis du ansøger om en bolig hos os behandles følgende personoplysninger:

 • –  Navn, cpr. Nr. og adresse
 • –  Data fra dit ansøgningsskema

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse, e- mailadresse, telefonnr. og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre opbevares med det formål, at vi kan kontakte dem vedrørende din boligsituation, skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år.

Kategorier af personoplysninger

 • Stamoplysninger på dig (og evt dine forældre), dvs. navn, adresse, CPR-numre, telefonnummer, mailadresse
 • De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning
 • Dit foto (udelukkende til brug på adgangskort og kort til ophæng ved indgangsdør til værelse).
 • Videooptagelser i de områder, hvor der er kameraovervågning. De kameraovervågede områder er tydeligt markeret med skiltning.

Modtagere

Konkrete personoplysninger videregives til Fortunkollegiets databehandlere:

 • U/NORD / EFIF, samarbejde om datahåndtering, https://www.unord.dk/ og IT-samsamarbejdet, https://www.efif.dk/
 • Deloitte, revision, http://deloitte.dk
 • Polytekniske kollegieselskab, samarbejde om ventelister, https://www.pks.dk/
 • Salto, adgangskontrol ved hoveddøre, https://saltosystems.com/da-dk/
 • Nets, betalingsservice, https://www.nets.eu/dk-da
 • Jyske Bank, betalingssystemer, https://www.jyskebank.dk/
 • Advokat Kim Egegaard, juridisk bistand, https://aumento.dk/
 • Copenhagen Business Academy, samarbejdspartner, https://www.cphbusiness.dk/
 • Miele, håndtering af betaling af vask via eletronisk adgangskort, https://www.miele.dk/

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn Fortunkollegiets dokumentation for vores administration af dine skolegang. De fleste oplysninger om dig slettes derfor efter endt uddannelse hos os.
 • Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter ??? år: oplysninger i sager om ansøgning og administration af husleje og depositum.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Informationssikkerhed

Fortunkollegiet arbejder konstant for at beskytte kollegiet mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af de personoplysninger Fortunkollegiet opbevarer.

Organisatoriske foranstaltninger:

 • Medarbejdertræning og videreuddannelse
 • Funktionsopdelt godkendelse af medarbejdere, der arbejder med persondata

Tekniske foranstaltninger

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Al datatransmission og lagring sker krypteret
 • Adgang er baseret på bruger-id og personligt password på minimum 8tegn
 • Der benyttes ”Direct Acces” og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Fortunkollegiets vegne

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datattilsynet.dk

 • personoplysningerne.

Informationssikkerhed

Fortunkollegiet arbejder konstant for at beskytte kollegiet mod uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af de personoplysninger Fortunkollegiet opbevarer.

Organisatoriske foranstaltninger:

 • Medarbejdertræning og videreuddannelse
 • Funktionsopdelt godkendelse af medarbejdere, der arbejder med persondata

Tekniske foranstaltninger

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Al datatransmission og lagring sker krypteret
 • Adgang er baseret på bruger-id og personligt password på minimum 8tegn
 • Der benyttes ”Direct Acces” og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Fortunkollegiets vegne

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datattilsynet.dk